Enskilt avlopp och solenergi i fritidshus

Finner man ett mysigt fritidshus att göra om till en permanent bostad, kan man isolera huset för kallare årstider. Ett fritidshus som man ska bo permanent i måste också ha ett välfungerande avlopp. Om avloppet inte kan anslutas till kommunala avlopp, kan man genom företaget FANN skaffa ett smart enskilt avlopp med naturliga filtersystem. Vill man också ha en effektiv elförsörjning som skonar miljön och ekonomin, kan man skaffa solceller och utvinna solenergi.

Mer frihet med anpassat avlopp

Att skaffa sig ett enskilt avlopp med hjälp av FANN, innebär mycket större frihet att kunna bo var man vill. Ett fritidshus som är omgjort till ett permanent boende kan vara en smart lösning och ett fritidshus kan ibland kosta mindre än en villa. När man skaffar ett enskilt avlopp genom FANN, finns det olika enskilda avlopp att välja mellan beroende på mark och lokalisering. Då kan man skaffa system med infiltration, markbädd eller biobädd. En infiltration bygger på filtrering med trekammarbrunn, slamavskiljare och naturlig filtrering genom naturligt jordlager. Om marken inte lämpar sig för infiltration, kan man istället få en markbädd med liknande system som infiltration, men att filtrering sker genom grus. Skaffar man ett effektivt och hållbart enskilt avlopp med FANN, får man naturliga lösningar med vattenfiltrering och frihet att bo var man vill.

Boende med solenergi och eget avlopp

Att skaffa enskilt avlopp till ett omgjort fritidshus eller annat boende är en smart lösning för anpassat boende oberoende av plats. När det kommer dagens allt mer stigande elpriser, kan det också vara smart att installera solceller. Genom att skaffa solceller och få solenergi, kan man spara pengar med upp till 36 000 kronor per år. Inom forskning på Lunds universitet, tar man fram effektivare lösningar inom solenergi, vilket kan innebära att man i framtiden kan spara ännu mer pengar med bland annat solceller.

Att få ett eget enskilt avlopp kan vara skonsamt för miljön då man använder sig av naturlig markfiltrering genom jordlager eller grus. Att också välja solenergi genom solceller som man kan installera på taket innebär en förnybar energikälla som inte avger några utsläpp. Med ett enskilt avlopp genom FANN och klimatsmart solenergi, får man ett effektivt och billigare boende, samt bidrar till en bättre miljö.

zerif-lite