Väck barnens miljöengagemang med solceller och stjärnkikare

Klimatet är en av de absolut mest brännande politiska frågorna i dagens samhälle. Många oroas över vart vi egentligen är på väg och vad som kommer att hända i framtiden med ökade temperaturer, smälta isar och fler och fler naturkatastrofer. Mitt i allt detta så ställs man som förälder inför utmaningen att berätta om dessa svåra frågor för sina barn. Det är såklart viktigt att barnen är medvetna om hur allvarligt problemet är, eftersom det är de som kommer att fortsatt i framtiden brottas med dessa utmaningar. Trots detta kan man idag i skolor runt om i Sverige blir retad för att man till exempel har ett stort engagemang kring miljön. I den här artikeln kommer vi med några tips på saker man kan göra för att väcka ett engagemang kring klimatet och en nyfikenhet kring dessa frågor på ett naturligt sätt.

Stjärnkikare

En viktig del i det hela är att väcka en vetenskaplig nyfikenhet hos barnen. Att skapa en vilja att lära sig mer och hela tiden ta reda på mer om världen runt omkring sig är en förutsättning för att våra barn ska kunna klara av att hantera de utmaningar som framtiden kommer att bjuda på. Ett sätt att väcka denna nyfikenhet kan vara att köpa en bra stjärnkikare/teleskop till sina barn. Genom en stjärnkikare/teleskop kan man titta på rymden och planeterna som vi har runt omkring oss och många som har ett stort vetenskapligt intresse som vuxna i dag beskriver hur saker som dessa och fascinationen över hur universum hänger ihop och fungerar varit viktiga i deras utveckling. Ska vi utveckla duktiga ingenjörer och smarta klimatstrateger till framtiden är att investera i denna typ av vetenskapliga presenter till barnen att rekommendera.

Solceller

Ett annat sätt att skapa ett engagemang kring frågor som har med miljön och klimatet att göra är att visa att man själv som förälder bryr sig och gör det att man kan. En sak som många skulle kunna se över är sin egen personliga energiförsörjning i hushållet och vilken typ av energi man egentligen använder. Man pratar ofta om att vi måste ställa om till mer och mer förnybara energikällor och solceller lyfts fram som ett av de mest kapabla alternativen. Att som förälder därför investerar i solceller till sitt hus kommer inte bara göra att man själv minskar sin klimatpåverkan och gör det att man kan. Genom att man som hushåll och som föräldrar är förebilder för sina barn gör man det också lättare för dem att både engagera sig i dessa frågor, men också att inse att vi som privatpersoner kan göra skillnad. Chansen att våra barn ska bry sig om klimatet om vi själva inte gör det är väldigt liten och därför måste vi gå före.

zerif-lite