Nyttan med solceller

Att installera solceller som producerar elektricitet som kan användas av ens egen fastighet ger en bra avkastning, inte bara i pengar utan också för miljön. För varje installerad solcellsanläggning så minskar köpen av elektricitet som är producerad med fossila bränslen. Detta leder i slutändan till en bättre miljö och ett minskat klimathot då tillräckligt många använder sig av solel.

Du kan spara betydande belopp över tid genom att själv producera en stor del av den elektricitet som din fastighet använder. Det gör att en investering i en solcellsanläggning är en investering som ger en bra avkastning under solcellernas livslängd men också en bra miljö för kommande generationer.

Du kan ansöka om och erhålla ett statligt investeringsstöd, ett så kallat solcellsbidrag, som ger dig hela 20 procent av din totala kostnad för solcellerna tillbaka. Det innebär att din investering snabbare kommer att återbetala sig och att du sedan har en bra avkastning under flera år framåt.

Idag är det tusentals privatpersoner som har valt att installera solceller på sin fastighet för miljöns skull. Det innebär att om installationer av solceller hos privatpersoner fortsätter att öka i samma takt så kommer det snart att bidra till att en betydande del av elproduktionen består av grön el.

zerif-lite