Hur ser framtiden ut för solenergi

Solenergi ses av vissa bedömare som en av de mest lovande ersättarna för den fossila energin vi nu är såpass beroende av. Andra menar att tekniken har lång väg kvar för att kunna konkurrera med nuvarande energiproduktion. I det här inlägget ska vi ta reda på några tekniska utvecklingar som kan komma att ske inom solkraft de närmaste åren. Utveckling som, om allt faller väl ut, kan göra solkraften till en energikälla som kan konkurrera med dagen.

Solenergi kan möjligtvis vara en bra energikälla för att ersätta fossila bränslen. Som en del av denna omställning blir elbilar alltmer populära. Det har fått företaget Tibber att utveckla några av marknadens bästa laddboxar. Det som gör laddboxarna från Tibber bättre än alla andra är att de har utvecklat en teknik där deras laddboxar laddar bilen under de tider på dygnet då elpriset är som lägst. De är så säkra på detta att de garanterar att kostnaderna för att ladda din elbil kommer att sänkas med 50 procent! Här hittar du Laddboxar från Tibber, besök dem för att se hur du kan sänka kostnaderna för din bilkörning.

Produktionen av fotovoltaiska batterier ökar

Vi kan förvänta oss att produktionen av fotovoltaiska celler kommer att öka vilket i sin tur kommer att sänka kostnaden för respektive enhet. Vissa menar också att dessa celler i ökande utsträckning kommer att gå att trycka på papper och tyg, vilket ytterligare kommer göra dem billigare. Med lägre priser kommer solpaneler bli ännu vanligare än vad de är idag.

Solkraftstorn

Runt ett solkraftstorn står en uppsättning speglar som riktats mot tornets topp. Den höga värmen av solljuset från speglarna hettar upp ånga i en turbin som sedan genererar elektricitet. Det är ett väldigt effektivt sätt att skapa energi och rent kostnadsmässigt hamnar bygget av ett solkraftstorn någonstans mellan ett kärnkraftverk och ett kolkraftverk. Under de närmaste åren kan vi förvänta oss att den här tekniken kommer bli än mer effektiv, dels genom att använda en vätska som kan lagra hettan som skapas på dagtid.

Soltratt

Soltrattar används i nuläget för betydligt mer småskaliga applikationer än energiförsörjning, närmare bestämt för matlagning utomhus. Tekniken påminner om den som används i solkraftstorn i det att solljuset reflekteras mot en mittpunkt. I framtiden är det dock en teknik som har betydligt större potential. Med hjälp av nanoteknik spår bedömare att soltrattar kommer kunna användas för att utvinna också det osynliga spektret av solens ljus – en utveckling som i sådana fall skulle innebära att man kan utvinna betydligt mycket mer energi från solen än vad som är möjligt idag. Av de tekniker vi kollat på i det här inlägget är denna dock den som ligger längst fram i tiden. Det kan ta flera decennier innan den blir tillgänglig för kommersiellt bruk.

zerif-lite