Om solenergi

Solenergi kommer från solens strålar och är livsviktig för att vi ska kunna leva på jorden. Tack vare solenergin så värms jorden upp samtidigt som den bidrar till växtligheten på jorden, vilket också är något som krävs för att det ska bildas syre så att vi kan andas. Om solen slocknar så att solenergin som vanligtvis når solen uteblir så kommer alla levande varelser på jorden att dö ut.

Mycket av solenergin reflekteras bort redan i atmosfären men den solenergi som når jorden uppskattas till i genomsnitt 1 350 watt per kvadratmeter och år. Vissa områden på jorden får ta emot mer solenergi medan andra områden får mindre solenergi, vilket beror på att solen snurrar runt jorden och bara belyser ett område under maximalt 12 timmar. Under vintern så är solenergin mindre än vad den är under sommaren. Så länge solen är uppe, även om den inte strålar starkt eller det är molnigt och regnar, så går det att fånga upp solenergi för exempelvis värme eller elproduktion.

Vad används solenergi för?

Den solenergi som når jorden fångas upp för att användas till värme och elektricitet. Solfångare används för att skapa värme och varmvatten i fastigheter medan solceller används för att skapa elektricitet. Den elektricitet som solenergin bidrar till kallas för förnybar elektricitet, som innebär att produktionen av elektricitet baserat på solenergi inte släpper ut några föroreningar.

Det vanligaste sättet att producera solel sker genom solceller som är placerade i en solcellspanel. Denna solcellspanel installeras mot solen så att den kan fånga upp solens solenergi. I Sverige behöver vi placera solcellerna mot söder med en 30 graders vinkel för att få ut mest effekt i samband med elproduktion. Sverige har dessutom mycket bra solförhållanden som innebär många soltimmar per år, näst intill detsamma som i Tyskland, vilket gör att en solcellsanläggning i Sverige kan producera massor av elektricitet.

Producera grön elektricitet

Tidigare så var produktion av solceller något som var förbehållet stora företag och elbolag. Nu så har priserna för solceller sjunkit drastiskt under flera år, vilket gör att prissänkning tillsammans med ett statligt solcellsbidrag gör det möjligt även för privatpersoner att installera solceller för sina fastigheter.

Genom att installera egna solpaneler på den egna fastighetens tak så kan privatpersoner producera en stor del av sin fastighets behov av energi. Det gör att den som installerar solceller kan spara betydande summor på att själv producera sin egen elektricitet. Det överskott av elektricitet som innehavaren inte själv använder kan säljas på elmarknaden, vilket innebär att ingen elektricitet går förlorad.

Att producera sin egen elektricitet är en bra investering som över lång tid ger en bra avkastning samtidigt som innehavaren till solcellsanläggningen bidrar till en bättre miljö och ett minskat klimathot.

zerif-lite