Solcellers historia

Redan under 1800-talet experimenterade vetenskapsmän med solenergin och fick fram att ljuset från solen kunde bidra till att skapa elektricitet. Det skulle dock dröja ända till början på 1950-talet innan den första fungerande solcellen skapades, vilket sedan började användas på satelliter som skickas ut i rymden. Att kunna förse satelliter med elektricitet som skapas från solen innebar att det gick att förlänga satelliternas livslängd med många år.

Eftersom det enda användningsområde man såg för solceller under denna tid var för användning i rymden, innebar det att tillverkningskostnaden för solceller var extremt höga. All teknik som används i rymden måste ha högsta kvalitet och vara framtagen med det starkaste och bästa materialet för hållbarhetens skull.

Solceller för användning på jorden

Det skulle dröja många år efter solcellernas födelse till den dag då man upptäckte att solceller kunde produceras med billigare material och ändå fungera effektivt. Det gjorde att det i början av 1970-talet gick att köpa solceller som var avsedda för att användas på jorden. Priserna var fortfarande skyhöga, jämfört med priset på solceller idag, men det hindrade inte större företag att investera i egenproducerad energi med hjälp av solceller.

Genom åren förfinades tekniken för att framställa solceller samtidigt som man experimenterade med att hitta ännu billigare material för att tillverka solceller. Med tiden så har detta lett till att det idag produceras billiga solceller i bland annat Kina som har en mycket bra effekt och därmed fungerar utmärkt för att använda för att producera elektricitet.

Solceller idag

Under de senaste åtta åren så har priserna på solceller nästan halveras. Det har lett till att företag, myndigheter och organisationer har valt att investera i solceller. Det har lett till att dessa har kunnat ersätta en del av den elektricitet som de annars köper och som är producerad med fossila bränslen, ren elektricitet.

Under de sista åren så har också privatpersoner fått upp ögonen för solceller och idag är det många privatpersoner som har valt att investera i en egen solcellsanläggning. Det innebär att dessa privatpersoner kan producera en större del av den energi som deras fastigheter förbrukar själva och därmed spara in betydande kostnader i minskade elräkningar. Nu erbjuder dessutom Energimyndigheten i Sverige privatpersoner ett solcellsbidrag på 20 procent, vilket gör att investeringskostnaden blir än lägre och avkastningen av investeringen än högre.

zerif-lite