Solceller för industrilokalen

Industrilokaler förbrukar mängder av elektricitet varje dag, vilket innebär att elräkningen för en industrilokal blir ganska hög. Industrilokaler brukar ha stora takytor, vilket innebär att det finns en potential att kunna installera en stor solcellsanläggning som kan producera en stor del av den elektricitet som industrilokalen förbrukar varje dag.

Under helger då arbetet ligger nere och elförbrukningen är minimal så kan all elektricitet som solcellsanläggningen producerar säljas på elmarknaden, vilket gör att ingen elektricitet går till spillo. Försäljningen hanteras av det elbolag som företaget har avtal med.

En medelstor industrilokal har en elförbrukning som ligger på mellan 50 000 kWh upp till 200 000 kWh, beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Det innebär att om en solcellsanläggning installeras så kan företaget själv producera en del av den elektricitet som krävs för att driva lokalen.

Solcellsanläggning på 50 kW

Om företaget har en elförbrukning på 100 000 kWh per år så räcker det med att installera en solcellsanläggning på 50 kW, vilket innebär installation av solcellspaneler på en takyta motsvarande 300 kvadratmeter. En solcellsanläggning på 50 kW producerar cirka 50 000 kWh per år. Det betyder att företaget kan halvera sina kostnader för industrilokalens elförbrukning.

En solcellsanläggning på 50 kW återbetalar sig inom 7-8 år och därefter så kan företaget se fram emot en halverad kostnad för elförbrukningen under ytterligare minst 17-22 år. Det innebär en total avkastning på cirka 1 200 000 kronor på investeringen, som i sin tur kostar cirka 600 000 kronor, före solcellsbidraget.

zerif-lite