Solceller för fritidshuset

För fritidshus så finns det mindre solcellsanläggningar som du kan installera som räcker till för att producera ditt energibehov under den tid som du befinner dig i fritidshuset. Övrig tid, hela senhösten, vintern och början på våren då du inte befinner dig i fritidshuset så producerar solcellsanläggningen elektricitet som direkt säljs på elmarknaden. Det innebär att du har möjlighet att få pengar från elbolaget varje år, istället för att betala för elektriciteten.

Om du planerar att installera solceller för fritidshus så finns det solcellsanläggningar på 3 kW. En solcellsanläggning på 3 kW vilket producerar cirka 3 000 kWh per år, vilket blir en kostnadsbesparing på cirka 3 600 kr per år, om elpriset ligger på 1,20 kr. En solcellsanläggning på 3 kW består av 12 solpaneler, vilket kräver att fritidshuset har en tom takyta på cirka 20 kvadratmeter. Solcellerna ska installeras i söderläge och ha en lutning på cirka 30 grader.

En solcellsanläggning på 3 kW kostar mellan 40 000 och 60 000 kronor, vilket innebär att återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 3 kW blir i genomsnitt cirka 14 år, 50 000 / 3 600 kronor. Om du erhåller ett solcellsbidrag på 20 procent så blir återbetalningstiden ännu kortare.

zerif-lite