Så fungerar solceller

Solceller består av en framsida som består av glas och en baksida. När solens strålar når solcellen så bildas en elektrisk spänning mellan solcellens framsida och baksida. Denna elektriska spänning fångas sedan in av en metallkabel, som är seriekopplad mellan alla solpaneler i anläggningen. Likströmmen går sedan vidare genom kabeln till en så kallad växelriktare, som konverterar likströmmen till växelström. Växelströmmen kan sedan direkt användas för fastighetens energibehov.

En solcellsanläggning kan inte lagra någon elektricitet, vilket innebär att den elektricitet som produceras behöver användas direkt av fastigheten. Om solcellerna producerar mer elektricitet än vad fastigheten för stunden använder så går överskottet ut på elnäten där elbolaget säljer elen på elmarknaden. Det går att ansluta batterier till solcellsanläggningen som kan lagra elektricitet i 4-5 dagar och som kan användas under de tider som solcellerna inte producerar någon elektricitet.

Du får betalt för varje kWh som du levererar till elnätet och tillsammans med den skattereduktion som du är berättigad till så blir priset för den sålda elektriciteten näst intill densamma som du köper din elektricitet för hos elbolaget. Det betyder att du kan sälja överskottet av din elektricitet under sommaren för att sedan köpa tillbaka den under vintern, till ungefär samma pris.

Installation av solceller

Om du ska installera en solcellsanläggning så bör denna installeras på fastighetens tak. För att få ut optimal effekt av solcellerna så ska solpanelerna installeras mot söder med en vinkel på cirka 30 grader. Solcellspanelerna får inte hamna i skugga, vilket innebär att du behöver kontrollera så att solcellerna inte skyms av andra byggnader eller av träd.

Om utrymme saknas på taket så kan solcellerna placeras på marknivå, om det finns utrymme på tomten. Dock så får inte solcellernas skymmas av buskar eller träd så att effekten minskar.

zerif-lite