Byggnadslov för solceller

Tidigare krävdes det byggnadslov för att installera solceller på en fastighet men efter den 1 augusti år 2018 så krävs inte längre byggnadslov för installation av solceller. Det betyder att du inte behöver ansöka om bygglov och sedan vänta in besked innan du kan påbörja installation. Så länge solcellerna placeras på fastighetens tak eller fasad och i övrigt följer fastighetens former så behöver du inte ansöka om byggnadslov.

Byggnadslov kan dock krävas om du planerar att installera solceller på en fastighet som är kulturskyddad eller som ligger i ett detaljplanerat område. I dessa fall så vänder du dig till kommunens byggnadsnämnd för att ansöka om ett byggnadslov. Du kan också begära ett förhandsbesked på byggnadslovet, vilket innebär att du kan få ett snabbt svar om du behöver byggnadslov eller inte för din installation av solceller.

En ansökan om byggnadslov ska göras innan installationen påbörjas och du behöver också vänta in ett besked om byggnadslovet innan arbetet kan påbörjas. Om du installerar solceller på en fastighet där det krävs byggnadslov så kan du få böter och även riskera att behöva riva solcellsanläggningen om du inte har ansökt om byggnadslov.

zerif-lite