Avkastning på din investering i solceller

Till skillnad mot att spara pengar på banken till urusel ränta eller ha ett riskfyllt fondsparande så ger en investering i solceller en bra avkastning, dessutom helt riskfritt. En investering i solceller är en långsiktig investering som kommer att ge en bra avkastning under 25-30 år framåt. Utöver att det är en bra investering med stor lönsamhet så bidrar din investering till en bättre miljö för kommande generationer.

Nu är experterna överens, att installera solceller för sin fastighet är en lönsam investering som ger en bra avkastning i form av minskade kostnader för fastighetens elförbrukning. Återbetalningstiden är cirka 8-10 år och därefter får du en årlig avkastning i form av en halvering av dina elkostnader för din fastighet. Fastigheter som har en solcellsanläggning får oftast även ett högre värde, vilket innebär att om du säljer fastigheten i framtiden så kommer solcellsanläggningen bidra till att du får mer betalt.

Avkastning på solceller

Om du har en medelstor villa som förbrukar cirka 20 000 kWh per år så kan du halvera dina kostnader för villans elförbrukning om du installerar en solcellsanläggning på 10 kW. En solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år. Om elpriset ligger på 1,20 kr så innebär det att din besparing varje år är 12 000 kronor. Priset för en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 150 000 kronor, 120 000 kronor efter solcellsbidraget. Det gör att din investering i solceller har en uppskattad återbetalningstid på 10 år.

Därefter så kommer du att få en avkastning på dina solceller motsvarande 12 000 kronor per år i ytterligare 15-20 år, vilket är solcellernas uppskattade livslängd. Det gör att du får mellan 180 000 upp till 240 000 kronor i avkastning på de 120 000 kronor som du investerade i solcellsanläggningen.

zerif-lite