Solceller för gården

Har du en gård och funderar på att installera solceller så är du inte ensam om detta. Idag har ett stort antal lantbruk över hela Sverige valt att installera solceller för att kunna producera egen elektricitet. Förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning på en gård brukar vanligtvis vara mycket goda med tillgång till stora takytor. På en ladas tak så finns det gott om utrymme för att installera en lite större solcellsanläggning. Den egenproducerade elektriciteten kan användas för bostadsfastigheten, ladugårdar och för magasin.

För lantbruk så är förstås möjligheten att bidra till en bättre miljö ett incitament att köpa solceller. Vanligtvis är dock det främsta skälet att bli helt självförsörjande på elektricitet och därmed spara in stora belopp varje år. Samtidigt så kommer inte gårdens energikostnader att påverkas nämnvärt då elpriserna går upp, vilket de gör med tiden.

Investera i solceller för gården

På en gård kan du installera en solcellsanläggning på 20 eller 30 kW som producerar tillräckligt med elektricitet för att näst intill göra gården självförsörjande. Med en solcellsanläggning på 30 kW, vilket upptar cirka 180 kvadratmeter takyta, så sparar du hela 36 000 kronor per år, vid ett elpris på 1,20 kr. Återbetalningstiden blir cirka 8 år och den totala avkastningen på investeringen efter 25 år blir lite drygt 600 000 kr.

En solcellsanläggning på 30 kW kostar cirka 360 000 kronor. Du kan också ansöka om ett investeringsbidrag som ger dig 20 procent av totalpriset tillbaka, vilket innebär att din totala investering hamnar på cirka 288 000 kronor.

Att köpa och installera solceller

Det krävs sedan den 1 augusti år 2018 inte något byggnadslov för att installera en solcellsanläggning på gårdar, vilket innebär att du slipper krångel med ansökan, kostnader och väntetider.

Du bör börja med att begära in anbud från de företag som erbjuder solpaneler på din bostadsort. Du bör ta in anbud från flera företag så du har ett bra underlag som du kan jämföra mot så du kan hitta den mest prisvärda leverantören. Därefter ska du ansöka om ett solcellsbidrag, vilket du gör hos Länsstyrelsen eller hos Boverket så att du får tillbaka 20 procent av dina kostnader för solcellerna.

Efter att du skrivit avtal med ditt elbolag och fått en elmätare installerad så kan du därefter börja producera elektricitet som kan användas av gården.

zerif-lite