Solceller för privatfastigheten

Idag är det tusentals privatpersoner som har investerat i solceller för sin privata bostad. Skälet till att det finns ett stort intresse för att installera solceller är att det över tid är en lönsam investering samtidigt som man också bidrar till en bättre miljö. Personer som installerar solceller ser ofta nyttan med solens strålar och har också ofta egna drivhus för odling av grönsaker eller blommor.

De senaste åren har priserna för solceller sjunkit med upp till 80 %. Lågt pris tillsammans med ett investeringsstöd på 20 procent från Energimyndigheten gör att det går snabbt att få pengarna tillbaka på sin investering. Återbetalningstiden för solceller är runt 10 år och sedan får man en hög avkastning på sin investering under många år framåt. De flesta som installerar solceller kan använda cirka hälften av den elektricitet som de producerar.

Den överskottsel som fastigheten inte använder förs vidare ut på elnätet där man får ersättning från sitt elbolag. Ersättning för den sålda överskottselen tillsammans med en skattereduktion från Skatteverket gör att priset för den elektricitet som man köper blir ungefär densamma som priset man får för sin sålda elektricitet. Det innebär i praktiken att man förvarar sitt överskott av elektricitet på elnätet och köper tillbaka den under de tider som solcellerna inte producerar någon elektricitet.

Utöver att solceller bidrar till en miljövänligare värld så kan en solcellsanläggning på fastighetens tak också öka fastighetens värde, om man planerar att sälja sin fastighet i framtiden.

zerif-lite