Solceller runt om i världen

För bara drygt 10 år sedan så var det inte speciellt många som trodde på att solen skulle bidra till att skapa en enorm marknad för att producera elektricitet. Det var i Tyskland som det började för drygt 10 år sedan där statliga investeringsbidrag gjorde att tyskarna började installera solceller för fullt. Idag är Tyskland ett föregångsland som genom solceller producerar cirka 8 procent grön el av landets totala energiförbrukning.

Sverige har precis som Tyskland goda solförhållanden och har också potential att producera en större del av svenskarnas energibehov genom solceller. Dock så ligger Sverige långt efter Tyskland, men det kan snart förändras då fler privatpersoner har fått upp ögonen för solceller.

Trots att Kina är det land som släpper ut mest föroreningar och som fortfarande satsar mycket på fossila bränslen, som bland annat kol, så är Kina ändå det land som producerar mest elektricitet genom solceller. De billigare modellerna av solceller tillverkas i Kina och det är därmed inte förvånande att även kineserna har intresserat sig för solel. Om Kina fortsätter att öka användning av solceller i samma takt som idag så kommer även Kina att kunna producera en stor del av landets energibehov med förnybar elektricitet.

zerif-lite