Sälja solel

När du har installerat en solcellsanläggning för din fastighet så är målet främst att producera elektricitet för din egen fastighet så du kan spara in betydande summor på din fastighets energiförbrukning. Eftersom en solcellsanläggning inte kan lagra den elektricitet som produceras så kommer den elektricitet som din fastighet inte använder för stunden att skickas ut på elnätet.

Här kommer det elbolag som du har avtal med att för din räkning sälja din gröna elektricitet på elmarknaden. Det innebär att du kommer att få betalt från elbolaget för den elektricitet som du har sålt. Försäljningssumman, tillsammans med en skattereduktion, kan bli nästan lika stor summa per kWh som du själv betalar för den elektricitet du köper från elbolaget. När du sedan köper elektricitet från elbolaget så är det nästan som om du köper tillbaka den elektricitet som du tidigare sålde. Det betyder att ingen elektricitet som du producerar går om intet.

Att som privatperson köpa och installera solceller enbart för att sälja elektricitet blir inte så lönsamt om det inte handlar om en mycket stor solcellsanläggning. En stor solcellsanläggning kräver dock ett företag som agerar som elleverantör av grön el. En solcellsanläggning blir mest lönsam om du använder den för att producera elektricitet för din egen fastighet.

zerif-lite