Solceller för villan

Idag är det många privatpersoner som väljer att installera solceller på sin villa för att på så sätt minska sina kostnader för villans elförbrukning. Dessutom så bidrar en solcellsanläggning till en bättre miljö, vilket ger innehavaren en dubbel vinst. Under de senaste 7 åren så har priserna för en solcellsanläggning sjunkit med cirka 80 procent, vilket innebär att de flesta privatpersoner har råd att investera i solceller idag. Dessutom så finns det möjlighet att ansöka om ett investeringsstöd, så kallat solcellsbidrag, vilket innebär att du kan få 20 procent tillbaka på din totalkostnad för solcellerna.

Om du istället väljer att finansiera dina solceller med ett lån så går det att erhålla en avbetalningsplan som innebär att du fortfarande går med en bra vinst, trots att du får betala ränta för lånet.

Sedan den 1 augusti år 2018 krävs inte bygglov för att installera solceller på sin egen fastighet.

Solceller för en mindre villa

Till en mindre villa räcker det vanligtvis att du installerar en solcellsanläggning på 5 kW. Det gör att dina solceller producerar cirka 5 000 kWh per år. Om elpriset är 1,20 kr per kWh så gör du en årlig besparing på cirka 6 000 kronor. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 5 kW är cirka 12 år. Därefter får du en kostnadsbesparing på 3 600 kr i ytterligare minst 13-18 år.

Den elektricitet som dina solceller producerar och som din fastighet inte använder går vidare ut på elnätet där ditt elbolag säljer din el på elmarknaden för din räkning.

Solceller för en medelstor villa

Har du en medelstor villa så behöver du investera i en solcellsanläggning på minst 10 kW. Det gör att dina solceller kan producera cirka 10 000 kWh per år, vilket ungefär är hälften av vad din villa förbrukar årligen. Kostnadsbesparingen blir vid ett elpris på 1,20 kr hela 12 000 kronor per år.

En solcellsanläggning på 10 kW återbetalar sig inom cirka 10 år. Därefter kommer du att kunna erhålla en kostnadsbesparing motsvarande 12 000 kr om året i cirka 15-20 år framåt, vilket är en solcellsanläggnings uppskattade livslängd.

Solceller för en stor villa

För en stor villa som drar mellan 25 000-35 000 kWh per år så behöver du en solcellsanläggning på 15-20 kW för att kunna få ut en maximal avkastning på din investering. En solcellsanläggning på 15 kW producerar cirka 15 000 kWh år, vilket ger dig en besparing på hela 50 procent av dina elkostnader per år. För en solcellsanläggning på 20 kW så producerar du cirka 20 000 kWh per år, vilket innebär en kostnadsminskning på mer än hälften för din villas energiförbrukning.

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 15-20 kW är cirka 8 år, vilket innebär att du får en bra avkastning på din investering i ytterligare 17-23 år.

zerif-lite