Solcellsbidrag

När du installerar solceller på din fastighet så är du berättigad till ett investeringsstöd, ett så kallat solcellsbidrag, från Energimyndigheten. Solcellsbidraget uppgår till 20 procent av den totala kostnaden som du har för din solcellsinstallation, inklusive material, arbete och moms.

För att kunna erhålla ett solcellsbidrag så bör du lämna in ansökan så snart som möjligt, efter att du har bestämt dig för att köpa solceller. Anmälan bör vara inne senast innan installationen av solceller är klar. Du kan skicka in en ansökan om investeringsstöd till Länsstyrelsen, som är den myndighet som hanterar ansökningar och utbetalningar i varje region. Du kan också ansöka om ett solcellsbidrag hos Boverket på internet, vilket kräver att du har ett BankID.

Idag är det tusentals privatpersoner som har valt att investera i solceller, vilket innebär att kötiden hos Länsstyrelsen är mycket lång. Därför bör du vara ute i mycket god tid med din ansökan så att du får en köplats.

Under tiden som du väntar på besked så kan du använda dig av ROT-avdraget, som gör att du på skatten kan dra av 30 procent av arbetskostnaden, vilket i sin tur är på cirka 30 procent av totalpriset. När du senare får ditt investeringsstöd beviljat så behöver du betala tillbaka ROT-avdraget innan du kan få bidraget utbetalt.

zerif-lite