Solceller för bostadsrättsföreningen

Äger du en bostadsrätt så kan din bostadsrättsförening installera en solcellsanläggning för att producera grön elektricitet för fastigheten. Du kan själv påverka beslutet om att investera i solceller genom att föreslå att solceller ska installeras på fastigheten i samband med ett föreningsmöte.

Idag är det många bostadsrättsföreningar som har valt att installera en solcellsanläggning för att dels sänka föreningens elkostnader men också för att värna om miljön. En bostadsrättsförening har också möjlighet att ansöka om ett investeringsstöd, det så kallade solcellsbidraget, och därmed få 20 procent av totalkostnaden tillbaka.

För en bostadsrättsförening bidrar en solcellsanläggning till att producera elektricitet för gemensamma utrymmen som exempelvis soprum, cykelrum, källare, tvättstuga och samlingslokaler. Men också för belysning i trappor, i entrén och belysningen på gården. Den elektricitet som inte används av bostadsrättsföreningen direkt matas ut för försäljning på elmarknaden genom ditt elbolag.

Solel i lägenheterna

Eftersom all elektricitet som produceras genom en solcellsanläggning går genom en elmätare så krävs det att varje bostadsrättslägenhet installerar en elmätare som kan beräkna varje lägenhets elförbrukning. Ett annat alternativ är att alla hyresgäster betalar sin elektricitet genom ett tillägg på månadsavgiften. Då använder inte lägenheterna någon egen elmätare utan istället kan elpriset bestämmas för varje lägenhet genom att man betalar per kvadratmeter.

En lösning som ovan skulle kunna erbjuda alla i bostadsrättsföreningen betydligt billigare el då bara ett elabonnemang skulle finnas, istället för ett för varje lägenhet. Dessutom så kan bostadsrättsföreningen förhandla fram bättre priser då de köper en större mängd elektricitet.

Investera i solceller för bostadsrättsföreningen

Att välja storlek på en solcellsanläggning för en bostadsrättsförening behöver göras utifrån om endast gemensamma ytor ska använda sig av den egenproducerade elen eller om även lägenheterna ska använda sig av solel.

Är det endast elektricitet för gemensamma ytor så räcker det sannolikt med en solcellsanläggning på 30 kW, vilket innebär att solcellsanläggningen kommer att producera cirka 30 000 kWh per år. Om elpriset är 1,20 kr så innebär det att bostadsrättsföreningen kommer att spara 136 000 kronor varje år. Det innebär att återbetalningstiden för investeringen är cirka 8 år och att den totala avkastningen blir cirka 600 000 över 25 år.

Ska även lägenheterna kunna använda sig av den egenproducerade elektriciteten så behöver det dels beräknas hur stor solcellsanläggning som krävs och dels hur varje lägenhet ska faktureras.

För en solcellsanläggning på 30 kW behöver föreningen installera cirka 120 solpaneler på taket, vilket kräver en takyta på 180 kvadratmeter.

zerif-lite