Solenergi

Det blir allt vanligare att vi använder oss av solenergi. Denna form av energikälla utvinns av solens strålar genom smarta solpaneler, solfångare och bergvärme. Solenergi är en kraftfull energikälla till både el och värme. Man kan producera solenergi själv genom att installera solceller eller så kan man köpa avtal genom elbolag som får energi från solparker.

Solen – En evig energikälla

Fördelen med att använda sig av solenergi är att den är en evig energikälla. Vi belastar inte miljön med solenergi då produceringen i stort sett sköter sig helt självt genom solpaneler. Det finns fler smarta sätt att använda sig av solens energi. Genom att installera solfångare, produceras energin till solvärme. Solvärme använder man bland annat till att värma upp poolen eller till varmvattnet. Solen är en mycket viktig energikälla även för växter, djur och även oss människor. När solens strålar träffar vår hud, omvandlar huden solens UV-strålar till D-vitamin. Får man inte tillräckligt med denna vitamin, kan man med stor fördel finna denna viktiga d-vitamin genom smarta kosttillskott som täcker hela dagsbehovet. D-vitamin är livsviktigt för människan för få ett starkt skelett, stärka immunsystemet, skydda mot sjukdomar och stärka hjärta och kärl. Fördelen med D-vitamin som kosttillskott, är att man kan känna sig trygg med att få i sig det kroppen behöver.

Solen är mycket viktig för allt liv inklusive för att användas som en smart energikälla. Många företag som till exempel olika lantbruk, vinner stort i längden på att installera solceller på sina produktionsfastigheter. Då blir både el och värme billigare genom helt egen självförsörjning av el och värme. Överskottet av den energi som produceras kan med fördel säljas till elnätet.

Miljö och framtid

Med en allt mer belastad miljö, ökar behovet av förnybar energi. Till förnybar energi räknas även bergvärme. Bergvärme är indirekt solenergi som utvinns ur den uppvärmda marken. Själva tekniken med solenergi har funnits sedan 1950-talet men har genom ökade miljökrav och större medvetenhet, blivit en allt större och viktig del av vår samhällsutveckling. Solcellsparker har ökat i Sverige och nu har vi cirka 44 000 solcellsanläggningar. Den största solcellsparken i Sverige ligger i utanför Strängnäs. Solcellsparken är upprättad av HSB och består av hela 35 hektar av solceller och motsvarar en årsanvändning av el för 5000 lägenheter. Genom att upprätta allt fler solcellsparker, avlastar vi miljön genom att solenergi är en ren energikälla. Genom solenergi skapas inga koldioxidutsläpp under produktionen.

Genom ett ökat användande av förnybar solenergi, både genom privata installationer, företag och solparker, kan vi alla hjälpas åt att låta vår natur och miljö avlastas. Vi spar även fördelaktigt en stor mängd pengar på förnybar energi genom solen. Vår värld behöver solens strålar både idag, imorgon och inom en miljömedveten, överskådlig framtid.

zerif-lite