Förvalta bostadsrättsföreningen tryggt och hållbart

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening finns det hela tiden saker att hålla koll på och förbättra. Den ekonomiska förvaltningen måste skötas på ett bra sätt med hantering av avgifter och hyror. Teknisk förvaltning är också viktigt, samt fastighetsservice och juridik. För att spara pengar kan föreningen investera i olika tekniska installationer som med tiden ger avkastning.

Med hjälp från nabo.se är det enkelt att sköta alla aspekter av föreningens ansvarsområden. Nabo hjälper dig med allt runt administration och ekonomihantering, inklusive årsredovisning och löpande bokföring. De sköter också avisering av hyror, avgifter och påminnelser och hanterar alla betalningar inklusive skatter, löner, fakturor och arvoden.

Solceller till bostadsrättsföreningen

Den gemensamma elförbrukningen i en bostadsrättförening brukar användas till varmvatten, uppvärmning, trappbelysning, tvättstuga och utebelysning för gemensamma ytor. Om din bostadsrättsförening väljer att investera i solceller kan det göra att alla hyresgästerna får sänkta avgifter. Det går också att ansluta varje lägenhet till elnätet på fastigheten, samt att installera en elmätare som är placerad i lägenheterna. Det gör det möjligt för de som äger lägenheterna att bruka egenproducerad el, samtidigt som de endast betalar för den el de själva använder.

Investering i solceller lönar sig

Att investera i solceller kan bli en god affär för bostadsrättsföreningen. Avkastningen kan bli god mellan 25-30 år framöver, och bidrar dessutom till bättre miljö och klimat. Fastighetens elförbrukning minskar samtidigt som ni blir mer självförsörjande på el och bättre klarar av stora strömavbrott. Återbetalningstiden för solcellsinstallationen ligger på mellan åtta och tio år, därefter får föreningen en årlig avkastning som kommer i form av halverade elkostnader. Tack vare de nya solcellerna får fastigheten också ett högre värde vilket kan locka nya spekulanter till föreningens lokaler.

Stöd till omställning

För den som vill installera nya solceller på föreningens fastighet går det att vända sig till Klimatklivet, vilket är ett investeringsstöd från staten. Det riktar sig till föreningar, företag och kommuner som önskar göra fysiska investeringar som gör att samhällets klimatpåverkan blir mindre. Det är enkelt att ansöka om stödet via Naturvårdsverkets e-tjänst.

En bostadsrättsförening brukar vanligtvis ansluta solcellerna direkt till fastighetens elnät. Solcellerna producerar då el som används till elektricitet och uppvärmning för de gemensamma ytorna, inte för lägenheternas hushållsel. En bostadsrättsförening som har 18 normalstora lägenheter har en takyta med möjlighet att installera en solcellsanläggning med 20 kW. Det innebär att bostadsrättsföreningen kan producera el som motsvarar 20 000 kWh varje år, vilket kan motsvara upp till 30 procent av den totala energiförbrukningen i fastigheten.

Styrelsen fattar beslutet

För att installera solceller krävs det att styrelsen fattar beslutet att investeringen ska ske. Varje lägenhetsinnehavare har också möjlighet att lämna in förslag till föreningen som därefter kan ta upp ärendet på ett styrelsemöte. Styrelsen kommer då att besluta om investeringen i solceller ska ske med en anläggning som endast ger egenproducerad el till själva fastigheten, eller om varje lägenhetsinnehavare ska kunna få egenproducerad el till sin hushållsel. Om alla lägenheterna i föreningen ska få egenproducerad el måste alla lägenhetsinnehavare ansluta sig till elnätet i fastigheten. De behöver också säga upp alla individuella elavtal i förväg.

zerif-lite